TAKAFUL KERETA

 


Dapatkan perlindungan yang patuh syariah untuk kehilangan, kecurian atau kerosakan pada kereta anda

  • Kecederaan dan kematian pihak ketiga
  • Kehilangan atau kerosakan pada harta benda pihak ketiga
  • Kehilangan atau kerosakan pada kenderaan anda disebabkan kebakaran, kecurian dan kemalangan
  • Perlindungan terhadap semua pemandu berlesen yang memandu kereta anda
  • 24/7 auto assists hotline
0 Comments