TRAVEL PROTECTION BY ETIQA TAKAFUL

 


  • Merupakan produk yang paling popular dan permintaan yang tinggi di Etiqa
  • Perlindungan yang patuh syariah
  • Penjagaan perubatan tanpa tunai
  • Perlindungan untuk kehilangan barang berharga serta flight delay
  • Perlindungan untuk baggage delay
  • Pampasan sekiranya berlaku kematian dan hilang upaya
  • 24/7 hotline
  • Boleh add on untuk aktiviti lasak
  • Cash back sekiranya anda tidak melakukan apa-apa claim khusus untuk pelan tahunanApply Now 

0 Comments